Národní přehlídka venkovských divadelních souborů Vysoké nad Jizerou

Krakonošův divadelní podzim

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obsah stránky

Divadelní soubor Scéna Libochovice - Manžel na inzerát

kolektivní úprava podle amerických her v režii Evy Andělové.

Libochovický soubor zřejmě miluje hořké komedie. V roce 2001 se na KDP představil s inscenací Motýl... Motýl... mistra této komedie Aldo Nicolaje. Vlastní úprava vycházející ze základu hry Johna Patricka není od tohoto žánru moc daleko. Pod úpravu se sice podepsal celý kolektiv, ale výraznou osobností je Eva Andělová jako režisérka i představitelka "haupt" role. Úprava i způsob interpretace však tuto inscenaci žánrově posunují do oblasti veselohry s jejím typickým optimistickým vyzněním. Hraje se o lidských nadějích, marnostech, touhách, ale také o chamtivosti, podrazech a záštích.

Humor v inscenaci samozřejmě vychází z textu, z kontrastu v dialozích, avšak tkví hlavně v cílevědomé výstavbě situací, které vedou k žádoucí pointě realizované v prvé řadě hereckým projevem (o tom svědčí 12 potlesků na otevřené scéně při večerním představení). Cesta k pointování je pečlivě připravována, například: znásilnění ošetřovatelky stařičkým kapitánem ("dostal by za to metál"), stařecká podezřívavost při konzumaci bonbónů, znemožnění chamtivých příbuzných - přednes básně, úprk z domu.

Na úspěchu se nemalou mírou podílí dramaturgická příprava vyúsťující v již zmíněný žánr. Spočívá nejen v důkladné analýze původní předlohy a jejím krácení (výrazné škrty v monolozích Pavly, drobné úpravy v dialozích apod.), ale zvláště ve změně konce hry (vypuštění závěrečného obrazu - přistěhování Růženky k Pavle a splnění poslední vůle kapitána - zaslání teleskopu - neboť u své milenky umřel). Tato úprava ve svém důsledku přesouvá významově tématickou pozornost od Pavly ke kapitánovi. O tom nakonec svědčí i název inscenace "Ženich na inzerát".

Ke zmíněnému systematickému řešení situací patří samozřejmě i přesné charakterizování vztahů mezi postavami. K nim však přibyl i vztah k publiku, realizovaný Pavlou, který jistým způsobem podtrhuje princip divadelnosti inscenace jako umělé reality mimo život. Je to realizováno i záměrem zviditelnění přestaveb hrajícími osobami.

Ještě k úpravě: není zřejmé, proč je v ní užito určitého počeštění vedle zachování nečeského prostředí. Vedle jmen Kronkieová, Mooney slyšíme i jména Morávek, Novotná a reálie zabydlení jsou vybaveny i českými novinami. (Že by lov na amerického ženicha byl úspěšný jen přes novou ženu po česku?)

Inscenace svým tématem i provedením potvrdila v plném rozsahu, že divadlo je o lidech, pro lidi a "skrzeva" lidi. Bezesporu výstavba řady situací by mohla sloužit jako příklad pro dosud shlédnuté inscenace a nejen pro ně.

Dušan Zakopal
Vyšlo ve Větrníku č. 6
17. 10. 2003

Další články v rubrice:

Ray Cooney - 1 + 1 = 3 - ŠAMU Štítina, 20. 10. 2018
Ray Cooney - Rodina je základ státu - DS J. K. Tyl Meziměstí, 19. 10. 2018
Pam Valentine - Mezi nebem a zemí - Divadlo Prkno Veverská bítýška, 18. 10. 2018
Miro Gavan - Ženy v ringu aneb Vše o ženách - Divadlo Stodola Jiříkovice, 17. 10. 2018
Doveda - Český děják - Doveda Sloupnice, 16. 10. 2018
Anton Pavlovič Čechov - Můj strýček, Jeho Excelence - Divadelní spolek Scéna Libochovice, 15. 10. 2018
Bedřich Smetana: The Greatest Hits - DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou, 14. 10. 2018

Patička

© Jan Pohanka, David Hejral, Spolek Techniků Divadla Krakonoš, 2002 - 2018