Národní přehlídka venkovských divadelních souborů Vysoké nad Jizerou

Krakonošův divadelní podzim

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obsah stránky

Dámy a pánové

Dámy a pánové,
 
dovolte mi, abych volně navázal na zprávu předsedy poroty. Rád bych připomněl doprovodný program přehlídky. 
Volné chvíle jste si mohli zpříjemnit prohlížením výstav instalované jednak tady v Divadle Krakonoš – ta připomínala tradici mítinků na Petruškových vrších, jednak na městském úřadě, kde jste se mohli seznámit s loňskými čerstvými držiteli Zlatého odznaku J. K. Tyla, nebo si prohlédnou kroniky oceněných. 
 
Každodenní vítání před Divadlem Krakonoš doprovázela dechová hudba Táboranka pod taktovkou Jiřího Jíny a oko návštěvníků přitahovaly mažoretky, jež přijížděly do Vysokého z Rokytnice nad Jizerou a jejího okolí. Kromě vítání jsme se každý den také loučili a věnovali vždy jednu kerkonošskou poudačku v interpretaci Martina Hnyka, či se setkávali po představení se souborem na společenském večeru v restauraci U Medvěda.      
 
Během přehlídky vyšlo deset zpravodajů Větrník. Snažili jsme se v nich mapovat denní dění v divadle i jeho nejbližším okolí včetně recenze od některého ze členů odborné poroty na odehrané představení společně s názorem „půdičkářů“ a mladých milovníků divadla.
 
A nyní mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se na zdárném průběhu přehlídky podíleli. Ministerstvu kultury, Libereckému kraji, městu Vysoké nad Jizerou, partnerům a sponzorům, především hlavnímu partnerovi firmě Unicontrols, odborné a laskavé porotě pod vedením profesora Jaroslava Kodeše – Lence Lázňovské, Petře Richter Kohutové, Haně Marvanové, Vladimíru Kracíkovi a Petru Kolínskému, lektorům odborných kurzů Rudovi Felzmannovi, Svatopluku Vašutovi a Haně Marvanové. Rovněž i lidem, kteří vytvářejí zázemí pro činnost zmiňovaných – tajemníkovi poroty Jaroslavu Vondruškovi se záskokem Jaromíru Kejzlarovi, naši knihovnici Evě Markové, vedoucím kurzů Jaromíru Kejzlarovi, Haně Dohnalové a Janu Hejralovi. A musím poděkovat i kolegům v redakci deníku Větrník Janě Fričové a fotografu Ivu Mičkalovi. Poděkování patří hasičům za bdění nad naší bezpečností, ubytovatelům a restauraci U Medvěda, Tělovýchovné jednotě i Integrované střední škole.
 
Zvláště děkuji pak především pořadatelům – Občanskému sdružení Větrov a divadelnímu spolku Krakonoš s ochotnými techniky, a všem, kteří přiložili ruku k dílu, starali se o naše žaludky, uklízeli celou budovu několikrát denně a bez jejichž práce by přehlídka nebyla přehlídkou. 
 
A zvláštní poděkování zaslouží i naši věrní diváci.
 
Josef Hejral,
předseda SČDO

Josef Hejral
Vyšlo ve Větrníku č. 11
21. 10. 2018

Patička

© Jan Pohanka, David Hejral, Spolek Techniků Divadla Krakonoš, 2002 - 2019