Národní přehlídka venkovských divadelních souborů Vysoké nad Jizerou

Krakonošův divadelní podzim

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Obsah stránky

Milan Uhde na motivy Boženy Němcové - Divá Bára - DS bratří Mrštíků Boleradice

Boleradický soubor má tradičně šťastnou ruku v uvádění českých autorů, mimo jiné Boučkova O Janu Jakubu Rybovi, Maryšu, Rok na vsi a dnes dramatizaci povídky Boženy Němcové Divá Bára. Milan Uhde šťastně převádí vyprávění do dramatických situací, posiluje některé motivy autorčiny a vyhrocuje určitá témata. Začíná to již zmínkou o narození Báry a označení její matky za čarodějku. Posílená je i linie mladých, kteří stojí v různých postojích proti Báře, více je rozehrán vztah Báry a Myslivce, situaci posouvá dramaticky až k možnému upálení Báry, rozšiřuje postavu Myslivce, kterou vede v závěru od idylického konce k vyhazovu z panství a odchodu s Bárou do nejistého světa. A samozřejmě předloha obsahuje témata svobody rozhodování, vztah k odlišnému jedinci, vyobcování člověka ze společnosti, tupost a společnou zášť lidí v místě žijících. 
 
Na druhé straně je těžko posuzovat scénář Uhdeho komplexně, protože jedna složka muzikálu velmi podstatná chybí a nevíme, do jaké míry vlastní text dovádí dál, dramatizuje, posunuje a vytváří další napětí. Místo Štědroňovy hudby soubor používá řadu písní, které nemají dějový charakter, spíše vytvářejí jakousi upřímnou, čistou linii, která ovšem zklidňuje a lyrizuje celý dramatický příběh. Situace v této verzi úpravy se projevují více než dramatickým jednáním, výraznými postoji bez určitého vývoje, střetů jednotlivců. Inscenace má zvláštní jímavost, která ovšem méně akcentuje dramatické situace vyhrocené hry o život, a tak režie zscénuje přehledné čisté obrazy, které poněkud ztrácejí vzrušení, vášnivost i gradaci, až k divokému pokusu upálit mladou dívku. 
 
Režisérka pracuje s četným souborem různých hereckých individualit, kde jako přednost lze konstatovat čistotu a upřímnost všech mladých představitelů a přesvědčivost zkušených a zralých členů souboru. V roli Faráře zaujme především Jan Koráb svou moudrostí, uměřeností a jasným postojem, ale i v postavách starosty, správce a ostatních dochází režisérka v režijně herecké spolupráci k přesnému určení typů. Jistě talentovaná představitelka Báry Jana Glocová působí s velkou mírou upřímnosti, citové zaujatosti a půvabu. Jakoby ale těmto dominantním rysům herecké postavy chybělo to, co u autorky dělá Divou Báru – tj. provokativnost, tvrdost, zarputilost a energie v odporu. Režisérce Aleně Chalupové se podařilo vytvořit inscenaci čistou ve svých obrazech, lyrickou, kde přece jenom byla méně akcentována témata sociálního konfliktu a další motivy, které provázely autorku povídky celý život. 
 
Závěrem je možné konstatovat, že i přes jisté rozpory je inscenace výrazným tvůrčím činem, který dokládá nejen velikost Boženy Němcové, ale také úspěšnou cestu souboru za sdělením autorčiny výpovědi.
František Laurin
Vyšlo ve Větrníku č. -11
13. 10. 2015

Patička

© Jan Pohanka, David Hejral, Spolek Techniků Divadla Krakonoš, 2002 - 2021