Národní přehlídka venkovských divadelních souborů Vysoké nad Jizerou

Krakonošův divadelní podzim

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Obsah stránky

N. V. Gogol, Revizor, DS bratří Mrštíků, Boleradice

Soubor bratří Mrštíků z Boleradic uvedl skvělou Gogolovu komedii, která patří k nejlepším a nejhranějším titulům světové dramatické tvorby. Její popularita je možná i v tom, že rezonuje v každé době, protože bída charakterů, tupost myšlení a mazanost místních politiků je neporazitelná. Samozřejmě i dnes. Podstatou Gogolova díla je výrazná tendence v nadsázce a hyperbole, která ale nevychází  jen z vnějších karikaturních rysů, ale z vnitřní posedlosti a vypjatosti, jež si nachází svůj vnější výraz ve výjimečných okolnostech. 

  Inscenace přehledně vypráví příběh, diváci se slušně baví často víc vynikajícím Mahlerovým překladem. Festivalové představení však působilo jako by se vytrácela energie postav vycházející z mimořádných okolností. Kámen vržený do rybníka zprávou o příchodu revizora nezpůsobí žádnou velkou událost. Nejde o život a existenci, spíše o vědomí, že se to nějak vyřídí. Celá řada skvělých situací (například první setkání hejtmana s Chlestakovem, nebo diferencované a stupňované přijímání úplatků) nejiskří snahou a bohatostí jak se vyvléknout ze situace nebo situace využít a zvítězit. Nedochází k realizaci podstatné linie hry, kdy z malé ustrašené nuly se stává osobnost, která si hraje s každým, jak potřebuje. Právě tak postava hejtmana nenachází v průběhu jednání svou novou skvělou identitu, po níž následuje pád. Dámy spíše příjemně vypráví, než aby byly posedlé přítomností skvělého nápadníka. A tak i v konci přítomní málo zúčastněně sledují pád hejtmana, který se snaží vinu na někoho hodit.

  Herecké prostředky kolísají mezi tendencí ke karikatuře, konverzační komedií, jisté rétorské deklamaci a realistické drobnokresbě. Těžko říct, co způsobilo, že jiskrná, šťavnatá, až groteskní komedie se stala spíše řadou drobných scén a že v uměřenosti a pečlivosti se vytrácel vlastní smysl inscenovaného textu. 
  
  Bylo to příjemné, ale ne zcela naplněné setkání s výjimečným autorem Gogolem. 
František Laurin
Vyšlo ve Větrníku č. -9
15. 10. 2013

Patička

© Jan Pohanka, David Hejral, Spolek Techniků Divadla Krakonoš, 2002 - 2021