Národní přehlídka venkovských divadelních souborů Vysoké nad Jizerou

Krakonošův divadelní podzim

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obsah stránky

Richard Kalinovski - Měsíční běs - Občanská beseda DS SNOOP, Opatovice n.L.

Jaký význam nese titul hry současného amerického dramatika Richarda Kalinovski Měsíční běs? Měsíc se většinou spíše spojuje s krásným nebo poetickým zážitkem. Tady je měsíc spojen se symbolem na turecké vlajce a běs s genocidou Turků napáchanou na arménském národu. Děsivé zážitky krutého vraždění poznamenají život dvou dětí, které díky tomu přijdou o své rodiny. 
 
Richard Kalinovski napsal křehkou a přitom hlubokou hru o snaze a nemožnosti zapomenout na bolestnou minulost. Hra je situována do USA 20 let minulého století. Aram a Seta jsou arménští emigranti, kteří chtějí začít nový život. Na sebe ale narážejí dva odlišné životní principy manželů Sety a Arama. U Sety jde o přitakání životu, u Arama podřízení existence principům a pravidlům.
 
Kalinovski napsal hru o bolestném hledání vzájemného vztahu, o křehkosti a zranitelnosti lidské duše a hradbě samoty, kterou je velmi těžké překročit. Opatovický soubor prokázal jak dramaturgickou odvahu, tak schopnost naplnit mimořádnými hereckými výkony silně emocionální text. Režisér Josef Jan Kopecký pracoval citlivě s vizuální složkou inscenace i se scénickou hudbou. Herce vedl k autentickým hereckým výkonům. Seta v podání Andrey Moličové je něžná, citlivá, vnímavá dívka, která se podřizuje svému údělu, ale jen potud, pokud se to nepříčí jejímu vnitřnímu přesvědčení. Je autentičtější v polohách zralé ženy, než jako spontánní holka, která zpočátku podléhá protichůdným pocitům. 
 
Aleš Dvořák jako Abram vytvořil vyzrálého, dominantního muže, který cílevědomě buduje svoje životní postoje. O to silněji působí jeho závěrečné nalezení životní rovnováhy v přitakání lásce. V první části hry stojí za úvahu, jestli za snahou o ovládání neprobleskuje spontánnější životní postoj. 
Václav Falta ml. vytvořil dvě podoby Vincenta – vypravěče příběhu a malého chlapce, který je přímým účastníkem děje. Zejména v druhé části zahrál s autentickou přesvědčivostí obtížnou roli malého dítěte. V roli vypravěče by mohl posílit citový vztah k rodině, která pro něho v životě nejvíc znamenala.
 
Přes uvedené drobné výtky jde o inscenaci, která má pevný tvar a silnou výpovědní hodnotu.
Máša Caltová
Vyšlo ve Větrníku č. 3
13. 10. 2012

Patička

© Jan Pohanka, David Hejral, Spolek Techniků Divadla Krakonoš, 2002 - 2019