Národní přehlídka venkovských divadelních souborů Vysoké nad Jizerou

Krakonošův divadelní podzim

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Obsah stránky

Richard Kalinovski - Měsíční běs - Občanská beseda DS SNOOP, Opatovice n.L.

Jaký význam nese titul hry současného amerického dramatika Richarda Kalinovski Měsíční běs? Měsíc se většinou spíše spojuje s krásným nebo poetickým zážitkem. Tady je měsíc spojen se symbolem na turecké vlajce a běs s genocidou Turků napáchanou na arménském národu. Děsivé zážitky krutého vraždění poznamenají život dvou dětí, které díky tomu přijdou o své rodiny. 
 
Richard Kalinovski napsal křehkou a přitom hlubokou hru o snaze a nemožnosti zapomenout na bolestnou minulost. Hra je situována do USA 20 let minulého století. Aram a Seta jsou arménští emigranti, kteří chtějí začít nový život. Na sebe ale narážejí dva odlišné životní principy manželů Sety a Arama. U Sety jde o přitakání životu, u Arama podřízení existence principům a pravidlům.
 
Kalinovski napsal hru o bolestném hledání vzájemného vztahu, o křehkosti a zranitelnosti lidské duše a hradbě samoty, kterou je velmi těžké překročit. Opatovický soubor prokázal jak dramaturgickou odvahu, tak schopnost naplnit mimořádnými hereckými výkony silně emocionální text. Režisér Josef Jan Kopecký pracoval citlivě s vizuální složkou inscenace i se scénickou hudbou. Herce vedl k autentickým hereckým výkonům. Seta v podání Andrey Moličové je něžná, citlivá, vnímavá dívka, která se podřizuje svému údělu, ale jen potud, pokud se to nepříčí jejímu vnitřnímu přesvědčení. Je autentičtější v polohách zralé ženy, než jako spontánní holka, která zpočátku podléhá protichůdným pocitům. 
 
Aleš Dvořák jako Abram vytvořil vyzrálého, dominantního muže, který cílevědomě buduje svoje životní postoje. O to silněji působí jeho závěrečné nalezení životní rovnováhy v přitakání lásce. V první části hry stojí za úvahu, jestli za snahou o ovládání neprobleskuje spontánnější životní postoj. 
Václav Falta ml. vytvořil dvě podoby Vincenta – vypravěče příběhu a malého chlapce, který je přímým účastníkem děje. Zejména v druhé části zahrál s autentickou přesvědčivostí obtížnou roli malého dítěte. V roli vypravěče by mohl posílit citový vztah k rodině, která pro něho v životě nejvíc znamenala.
 
Přes uvedené drobné výtky jde o inscenaci, která má pevný tvar a silnou výpovědní hodnotu.
Máša Caltová
Vyšlo ve Větrníku č. -11
13. 10. 2012

Patička

© Jan Pohanka, David Hejral, Spolek Techniků Divadla Krakonoš, 2002 - 2021