Národní přehlídka venkovských divadelních souborů Vysoké nad Jizerou

Krakonošův divadelní podzim

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obsah stránky

Dámy a pánové

Dámy a pánové,
 
dovolte mi, abych volně navázal na zprávu předsedy poroty. Rád bych připomněl doprovodný program přehlídky. 
Volné chvíle jste si mohli zpříjemnit prohlížením výstav instalované jednak tady v Divadle Krakonoš – ta připomínala tradici mítinků na Petruškových vrších, jednak na městském úřadě, kde jste se mohli seznámit s loňskými čerstvými držiteli Zlatého odznaku J. K. Tyla, nebo si prohlédnou kroniky oceněných. 
 
Každodenní vítání před Divadlem Krakonoš doprovázela dechová hudba Táboranka pod taktovkou Jiřího Jíny a oko návštěvníků přitahovaly mažoretky, jež přijížděly do Vysokého z Rokytnice nad Jizerou a jejího okolí. Kromě vítání jsme se každý den také loučili a věnovali vždy jednu kerkonošskou poudačku v interpretaci Martina Hnyka, či se setkávali po představení se souborem na společenském večeru v restauraci U Medvěda.      
 
Během přehlídky vyšlo deset zpravodajů Větrník. Snažili jsme se v nich mapovat denní dění v divadle i jeho nejbližším okolí včetně recenze od některého ze členů odborné poroty na odehrané představení společně s názorem „půdičkářů“ a mladých milovníků divadla.
 
A nyní mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se na zdárném průběhu přehlídky podíleli. Ministerstvu kultury, Libereckému kraji, městu Vysoké nad Jizerou, partnerům a sponzorům, především hlavnímu partnerovi firmě Unicontrols, odborné a laskavé porotě pod vedením profesora Jaroslava Kodeše – Lence Lázňovské, Petře Richter Kohutové, Haně Marvanové, Vladimíru Kracíkovi a Petru Kolínskému, lektorům odborných kurzů Rudovi Felzmannovi, Svatopluku Vašutovi a Haně Marvanové. Rovněž i lidem, kteří vytvářejí zázemí pro činnost zmiňovaných – tajemníkovi poroty Jaroslavu Vondruškovi se záskokem Jaromíru Kejzlarovi, naši knihovnici Evě Markové, vedoucím kurzů Jaromíru Kejzlarovi, Haně Dohnalové a Janu Hejralovi. A musím poděkovat i kolegům v redakci deníku Větrník Janě Fričové a fotografu Ivu Mičkalovi. Poděkování patří hasičům za bdění nad naší bezpečností, ubytovatelům a restauraci U Medvěda, Tělovýchovné jednotě i Integrované střední škole.
 
Zvláště děkuji pak především pořadatelům – Občanskému sdružení Větrov a divadelnímu spolku Krakonoš s ochotnými techniky, a všem, kteří přiložili ruku k dílu, starali se o naše žaludky, uklízeli celou budovu několikrát denně a bez jejichž práce by přehlídka nebyla přehlídkou. 
 
A zvláštní poděkování zaslouží i naši věrní diváci.
 
Josef Hejral,
předseda SČDO

Josef Hejral
Vyšlo ve Větrníku č. 10
21. 10. 2018

Další články v rubrice:

Ať se nám to líbí či nelíbí, 21. 10. 2018
Závěrečné slovo odborné poroty XLIX. ročníku KDP, 21. 10. 2018
Zlatí Tylové 2018, 21. 10. 2018
Výsledky, 21. 10. 2018
Přehlídky pro výběr na KDP Vysoké nad Jizerou v roce 2018, 17. 10. 2018

Patička

© Jan Pohanka, David Hejral, Spolek Techniků Divadla Krakonoš, 2002 - 2018