Národní přehlídka venkovských divadelních souborů Vysoké nad Jizerou

Krakonošův divadelní podzim

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obsah stránky

Vážení přátelé,

Vážení přátelé,
dovolte mi, abych volně navázal na zprávu předsedy poroty. Rád bych připomněl doprovodný program přehlídky. 
 
Na divadelních prknech se prezentoval i vítěz Národní přehlídky jednoho herce SČDO - Memoriálu Slávky Trčkové Broukovcovo Kamdivadlo z České Kamenice s autorskou hrou Zahraj ty ejsíky. Korupčnímu spolku Vobskočák patřila středeční noc, kdy předvedl Čapkovo Jak se dělá divadlo v úpravě Vlastíka Ondráčka. Na závěr pak Rádobydivadlo Klapý uvedlo Vladislava Vančury Rozmarné léto v dramatizaci Rudolfa Felzmanna. Hostem - osobností přehlídky byl předseda poroty Milan Schejbal, kterému patřilo nedělní odpoledne s kytarovým doprovodem Martina Písaříka. Moderátorem byl Luděk Horký.
 
V kostele svaté Kateřiny Alexandrijské vyplnil úterní odpoledne pěvecký sbor Řetízek ze Železného Brodu.
 
Vzdělávací program byl také poměrně bohatý. V rámci Krakonošova divadelního podzimu pracovaly tři odborné semináře zabývající se rozbory zhlédnutých představení, jež vedly ke vzniku jakési burzy nápadů, námětů či tipů. Ty se rodily každý večer na již 8. ročníku Semináře KDP na zdejší půdičce či naprosto impulzívně v KDP mladým v dámské šatně. Divadelní dorost se scházel ještě odpoledne v ubytovně Integrované střední školy, aby se například učil pracovat s dramatickým textem. Zajímavá setkání a oboustranná obohacení se odehrávala v Klubu režisérů SČDO v místní sokolovně, zakončená předvedením nacvičených etud. 
 
Volné chvíle jste si mohli zpříjemnit prohlížením výstav instalované jednak tady v Divadle Krakonoš – ta připomínala Vlastíka Ondráčka, duši Krakonošova divadelního podzimu, který nás letos opustil, jednak na městském úřadě, kde jste se mohli seznámit s loňskými čerstvými držiteli Zlatého odznaku J. K. Tyla. 
 
Každodenní vítání před Divadlem Krakonoš doprovázela dechová hudba Táboranka pod taktovkou Jiřího Jíny a oko návštěvníků přitahovaly mažoretky, jež přijížděly do Vysokého z Rokyt-nice a jejího okolí. Kromě vítání jsme se každý den také loučili a věnovali vždy jednu kerkonošskou poudačku v interpretaci Martina Hnyka, či se setkávali po představení se souborem na společenském večeru v restauraci U Medvěda.      
 
Během přehlídky vyšlo deset zpravodajů. Snažili jsme se v nich mapovat denní dění v divadle i jeho nejbližším okolí včetně recenze od některého ze členů odborné poroty na odehrané představení společně s názorem „půdičkářů“ a mladých milovníků divadla.
 
Milí přátelé, doufám, že se mnou budete souhlasit, že program vysocké přehlídky je sice naplněný, ale přátelský. Kromě divadelních představení nabízí i další možnosti, jak příjemně strávit čas s lidmi podobného smýšlení a stejného koníčka. Věřím, že naděje po zvednuté oponě nebyly marné a otazníky vzešlé po jejím spuštění nebyly bezradné. 
 
Závěrem mi dovolte poděkovat všem sponzorům, hlavnímu partnerovi přehlídky firmě Unicontrols, hasičům za dozor, ubytovatelům, Tělovýchovné jednotě a Integrované střední škole, městu Vysoké nad Jizerou, restauraci U Medvěda, lektorům, laskavé porotě a hlavně spolku Krakonoš za veškerou péči, kterou věnují návštěvníkům KDP.

Josef Hejral, předseda SČDO

Josef Hejral, předseda SČDO
Vyšlo ve Větrníku č. 11
22. 10. 2017

Další články v rubrice:

Ať se nám to líbí či nelíbí, 21. 10. 2018
Závěrečné slovo odborné poroty XLIX. ročníku KDP, 21. 10. 2018
Dámy a pánové, 21. 10. 2018
Zlatí Tylové 2018, 21. 10. 2018
Výsledky, 21. 10. 2018
Přehlídky pro výběr na KDP Vysoké nad Jizerou v roce 2018, 17. 10. 2018

Patička

© Jan Pohanka, David Hejral, Spolek Techniků Divadla Krakonoš, 2002 - 2018