Národní přehlídka venkovských divadelních souborů Vysoké nad Jizerou

Krakonošův divadelní podzim

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obsah stránky

Dámy a pánové,

dovolte mi, abych volně navázal na zprávu předsedy poroty. Rád bych připomněl doprovodný program přehlídky. Volné chvíle jste si mohli zpříjemnit prohlížením výstav instalovaných jednak tady v divadle Krakonoš – výstavy nového hlavního partnera přehlídky EMBY Paseky nad Jizerou a Co se nám letos podařilo, jednak na městském úřadě, kde jste se mohli seznámit s loňskými čerstvými držiteli Zlatého odznaku J. K. Tyla, nebo si prohlédnout kroniky oceněných. V muzeu pak to byla rozsáhlá výstava k padesáti letům přehlídky.
 
 Každodenní vítání na městském úřadu zpestřovalo pěvecké vystoupení Karolíny Patočkové a Kláry Strnádkové. Před divadlem Krakonoš pak vítala dechová hudba Táboranka pod taktovkou Jiřího Jíny a oko návštěvníků přitahovaly mažoretky, jež přijížděly do Vysokého z Rokytnice nad Jizerou a jejího okolí. Nově také účastníky vítala Krakonošova chasa s doprovodem harmoniky a basy. Kromě vítání jsme se každý den také loučili a věnovali vždy jednu kerkonošskou poudačku v interpretaci Martina Hnyka, či po představení se setkávali se souborem na společenském večeru v Bowling baru. Během přehlídky vyšlo deset zpravodajů Větrník. Snažili jsme se v nich mapovat denní dění v divadle i jeho nejbližším okolí včetně recenzí od členů odborné poroty na odehrané představení společně s názorem Půdičkářů a mladých milovníků divadla.
 
A nyní mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se na zdárném průběhu přehlídky podíleli. Ministerstvu kultury, Libereckému kraji, městu Vysoké nad Jizerou, partnerům a sponzorům, především hlavnímu partnerovi, firmě EMBA Paseky nad Jizerou, odborné a laskavé porotě pod vedením  Milana Schejbala ve složení Jaroslav Kodeš, Lenka Lázňovská, Petra Richter Kohutová, a Petr Kolínský, lektorům odborných kurzů – půdičkářům Rudovi Felzmannovi a Martinu Hakovi, kurzu KDP mladým Haně Marvanové a Petru Theodoru Pidrmanovi a Vladislavu Kracíkovi, lektoru Klubu režisérů SČDO, vedoucím kurzů Jaromíru Kejzlarovi, Haně Dohnalové a Janu  Hejralovi. Děkuji i kolegům v redakci deníku Větrník, Janě Fričové, Elišce Bochové, Aleši Hejralovi a fotografu Ivu Mičkalovi. Poděkování patří hasičům za bdění nad naší bezpečností, všem ubytovatelům a Bowling baru, tělovýchovné jednotě i integrované střední škole. 
 
Zvláště děkuji pak především pořadatelům – Občanskému sdružení Větrov a Divadelnímu spolku Krakonoš s ochotnými techniky, a všem, kteří přiložili ruku k dílu, starali se o naše žaludky, uklízeli celou budovu několikrát denně. Všem, bez jejichž práce by přehlídka nebyla přehlídkou. A zvláštní poděkování zaslouží naši věrní diváci.

Josef Hejral, předseda SČDO
Vyšlo ve Větrníku č. 10
20. 10. 2019

Další články v rubrice:

Závěrečné slovo odborné poroty L. ročníku KDP, 20. 10. 2019
Ať žije divadlo, zvláště to Dobřichovické, 19. 10. 2019
O jedné prapodivné rodině, 19. 10. 2019
Androidy i jabka, vypněte si hnedka!, 19. 10. 2019
Do nekonečna a ještě dál, 19. 10. 2019
Divadelní týden zakončili vampíři, 19. 10. 2019
Jediné, co se nezměnilo, je zvoneček, 19. 10. 2019
Korupční spolek se vrací ke svým kořenům, 18. 10. 2019
O přízeň diváků se pokoušeli puberťáci z Dobřichovic, 18. 10. 2019
Rád bych se podíval na svět z nadhledu, 18. 10. 2019

Patička

© Jan Pohanka, David Hejral, Spolek Techniků Divadla Krakonoš, 2002 - 2019